ایتوک فردا

عملکرد دو ترکیب یوباکتریوم BBSH 797 و مخلوط مواد معدنی به کار گرفته شده در فرمولاسیون مایکوفیکس پلاس مورد تایید اداره امنیت غذای اتحادیه اروپا قرار گرفت. بر این اساس مایکوفیکس پلاس اولین و تنها افزودنی خوراک در اتحادیه اروپا است که برای مقابله با مایکوتوکسین ها مورد تایید قرار گرفته است. این گواهی محکم دیگری بر جایگاه بایومین به عنوان رهبر نوآوری در مدیریت خطر مایکوتوکسین ها می باشد.