ایتوک فردا

چهارمین دوره سالیانه کارگاه آموزشی بایومین برای کارشناسان صنعت طیور ایران در شهر وین اتریش برگزار شد. این برنامه در تاریخ 11-6 مهر ماه 93 با حضور 28 کارشناس و متخصص با هدف آشناسازی کارشناسان ایران با دانش روز صنعت طیور برگزار گردید. هم چنین در این برنامه کارشناسان و متخصصین از مراکز تحقیقاتی بایومین در شهر تولن دیدن نمودند.

شرکت افزودنی های ایتوک فردا با همکاری شرکت بایومین همه ساله تعدادی از افراد موثر در صنعت طیور را به این همایش دعوت می نماید.