ایتوک فردا

Van2016.jpg

همایش جهانی تغذیه با حضور پژوهشگران، دانشگاهیان و دیگر نمایندگان صنایع غذایی و خوراک از 12 تا 15 اکتبر 2016 در شهر ونکور- کانادا برگزار خواهد شد.
"هدایت اقتصاد پروتئین" موضوع دوسالانه همایش جهانی تغذیه خواهد بود که به میزبانی کمپانی بایومین برگزار خواهد شد.
همایش جهانی تغذیه 2016 فرصت های پیش رو را برای واکاوی فرصت ها در هدایت اقتصاد پروتئین در تعیین مسیر و آینده آن ارایه می دهد. جلسات اختصاصی برای گونه های طیور، خوک، آبزیان و نشخوارکنندگان این فرصت را مهیا می سازد که بر روی هر گونه کاوش بیشتری صورت پذیرد. هم چنین بحث های ویژه ایی بر روی مایکوتوکسین ها و یافته های کلیدی و کاربرد آخرین تکنولوژی در غیرفعال سازی آن ها همراه با جلساتی در خصوص عملکرد و سلامت روده و شکمبه صورت خواهد گرفت.
از همان آغاز، بایومین بر حمایت از تغذیه دام با راه حل های طبیعی و نوآورانه برای بهره مندی از حیوانات، تولید کنندگان و محیط زیست متمرکز بوده است. آقای اریک اربر به عنوان بنیانگذار کمپانی بایومین و گروه اربر، همایش جهانی تغذیه را به عنوان پلت فرمی برای صنعت و جامعه علمی از مسایل مربوط به مزرعه تا ارایه محصول نهایی به مشتری طراحی کرده است تا دنیای فردا چهر ه ی بهتری پیش روی داشته باشد.
برای اطلاعات بیشتر از وب سایت زیر دیدن فرمایید:
www.worldnutritionforum.info