ایتوک فردا

News95

هیات اقتصادی متشکل از رئیس اتاق بازگانی، صنایع، ‌معادن و كشاورزی ایران به همراه معاونین بین الملل، سفیر ایران در اتریش و رایزنان اقتصادی ایشان و رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران از تجهیزات تحقیقاتی بایومین در مورخ 11/01/1395 در شهر تولن اتریش بازدید نمودند.
در این بازدید در کنار رایزنی های فی مابین هیات ایرانی و مدیران شرکت بایومین از شیوه های آنالیز مایکوتوکسین ها و تجهیزات مدرن آن و هم چنین امکانات تحقیقاتی بایومین در تولید پروبیوتیک ها، فایتوژنیک ها و اسیدیفایرها بازدید به عمل آمد.
رئیس اتاق بازگانی، صنایع، ‌معادن و كشاورزی ایران در این خصوص اظهار داشته اند که اتریش عموما در زمینه كشاورزی ارگانیك، تحقیق و توسعه، مسائل زیست محیطی و صادرات برخی محصولات كشاورزی تجربه و توان بالایی دارد.