ابزارهای ما برای موفقیت مزارع طیور همواره پیشتاز در مدیریت خطر مایکوتوکسین ها        همواره پیشتاز در مدیریت خطر مایکوتوکسین ها!   بايومين، به عنوان شرکت پيشرو در زمینه تحقيقات بر روى مايكوتوكسين ها در سرتاسر جهان، مفتخر است محصول مايكوفيكس پلاس را كه مبتنى بر يك سيستم تحت انحصار تحقيقاتى است، براساس اصل غيرفعال سازى مايكوتوكسين ها و بهبود سلامتى حيوان عرضه نمايد. مایکوفیکس پلاس تنها افزودنى خوراك در اتحادیه اروپا است که براى مقابله با مایکوتوکسین ها مورد تایید قرار گرفته است. این گواهى، سند محکم دیگرى بر جایگاه بایومین به عنوان رهبر نوآورى در مدیریت خطر مایکوتوکسین ها مى باشد. مايكوفيكس پلاس يك راه حل مناسب جهت مدیریت مایکوتوکسین ها برای انواع حيوانات مزرعه اى ارائه می نماید. استعداد و حساسيت به نوع خاصی از مايكوتوكسين ها در گونه هاى حيوانى به طور وسيعى متفاوت است. بر اين اساس بايومين خط توليد تجارى مايكوفيكس پلاس را با تكيه بر پنج روش و براساس آخرين فن آورى توسعه داده است. تركيب اين روش ها سبب تولید محصولى شده است كه به مصرف کنندگان بهترين و اقتصادى ترين راه حل مبارزه با مایکوتوکسین ها را عرضه می نماید.       همواره پیشتاز در مدیریت خطر مایکوتوکسین ها بايومين، به عنوان شرکت پيشرو در زمینه تحقيقات بر روى مايكوتوكسين ها در سرتاسر جهان، مفتخر است محصول مايكوفيكس پلاس را كه مبتنى بر يك سيستم تحت انحصار تحقيقاتى است، براساس اصل غيرفعال سازى مايكوتوكسين ها و بهبود سلامتى حيوان عرضه نمايد. مایکوفیکس پلاس تنها افزودنى خوراك در اتحادیه اروپا است که براى مقابله با مایکوتوکسین ها مورد تایید قرار گرفته است. این گواهى، سند محکم دیگرى بر جایگاه بایومین به عنوان رهبر نوآورى در مدیریت خطر مایکوتوکسین ها مى باشد. مايكوفيكس پلاس يك راه حل مناسب جهت مدیریت مایکوتوکسین ها برای انواع حيوانات مزرعه اى ارائه می نماید. استعداد و حساسيت به نوع خاصی از مايكوتوكسين ها در گونه هاى حيوانى به طور وسيعى متفاوت است. بر اين اساس بايومين خط توليد تجارى مايكوفيكس پلاس را با تكيه بر پنج روش و براساس آخرين فن آورى توسعه داده است. تركيب اين روش ها سبب تولید محصولى شده است كه به مصرف کنندگان بهترين و اقتصادى ترين راه حل مبارزه با مایکوتوکسین ها را عرضه می نماید.   اطلاعات بیشتر...     همواره پیشتاز در مدیریت خطر مایکوتوکسین ها! سطوح معمول آلودگی به مایکوتوکسین ها در خوراک حیوانات، تاثیرات قابل توجه ای بر موفقیت اقتصادی گله می گذارد. مایکوفیکس سلکت یک محصول تلفیقی برای سمزدایی مایکوتوکسینها و محافظت زیستی بدن برای مقابله با آثار سو مایکوتوکسینها است.خط توليد تجارى مايكوفيكس سلکت با تكيه بر روش های جذب انتخابی سموم قطبی، غیرفعالسازی آنزیمی سموم تریکوتسنی و محافظت زیستیحیوان و براساس آخرين فن آورى بایومین توسعه داده شده است. تركيب اين روش ها سبب تولید محصولى شده است كه به مصرف کنندگان بهترين و اقتصادى ترين راه حل مبارزه با مایکوتوکسین ها را عرضه می نماید. ----------------------------------  ------ ------------------- ----------------------------------  ------------- ----------------------------------  --------------------------------------- ------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  -------------  اطلاعات بیشتر...                              همواره پیشتاز در سلامت روده حيوانات جوان، به دليل فلور روده تكامل نيافته و سيستم ايمنی نابالغ به شدت به عوامل عفونی حساس هستند كه سبب عملكرد ضعيف آن ها می شود. برای مقابله با عوامل بيماری زا يك فلور روده ای محافظ و يك سيستم ايمنی بهينه حايز اهميت است. بايومين ايمبو به استقرار، ابقا و تثبيت فلور روده ای سودمند كمك می كند. در حيوانات مقابله با عوامل عفونی از طريق تاثيرات تلفيقی پروبيوتيك ها و پری بيوتيك­ها و هم چنین مواد محرك سلامتی بهبود می یابد. هزينه های ايمنی زایی ذخيره می شود و در نتیجه انرژی بيش تری برای بهبود عملكرد در دسترس خواهد بود. ------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------    اطلاعات بیشتر...     اسانس های قدرتمند در تحریک رشد و اشتها شرکت بایومین با تجربه سال ها نوآوری در تولید افزودنی های خوراک، دایجستروم پی. ای. پی. را به عنوان ترکیبی بر پایه مشتقات طبیعی ارائه کرده است که براساس نتایج تحقیقات صورت گرفته، محصولی قابل اعتماد و موثر بر عملکرد حیوانات می باشد. دایجستروم پی. ای. پی. حاوی مخلوط استاندارد شده ای از اسانس ها و پری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید می باشد. این دو دسته ترکیب در یک روش هم توان زایی با هم عمل می نمایند. دایجستروم پی. ای. پی. در ردیف استانداردهای فارماکوپه بین المللی و متناسب با نیازمندی های حیوانات طراحی شده است.----------------------------- ----------------------------------  --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- -----------  --------------------------------------------------- -------------------   --------------------- ---------- ----------------- ----------  ----------------- ----------    اطلاعات بیشتر...                             همواره پیشتاز در اسیدی سازی پویا! بایوترونیک اس. ای. فورت به عنوان یک ترکیب اسیدیفایری قدرتمند، مخلوط متعادلی از اسیدهای آلی است. شاخص ترین اثر بایوترونیک اس. ای. فورت رفع آلودگی خوراک مورد استفاده در تغذیه طیور است که همراه با اثر مهارکنندگی بر رشد عوامل بیماری زا و قارچ ها سبب بهبود سلامت خوراک و به تبع آن سلامت حیوان می شود. محصول بایوترونیک اس. ای. فورت حاوی مخلوط متعادلی از اسید فرمیک، اسید پروپیونیک و نمک های آن ها است. در تولید این محصول از حامل ویژه ای به نام محیط آزاد کننده مداوم استفاده شده است که سبب آزادسازی آرام اسیدها به محیط می­شود. تداوم در آزادسازی اسیدها به محیط سبب می شود که خوراک به صورت پیوسته در معرض ترکیبات اسیدی کننده ضدعفونی شود. هم چنین استفاده از این فن آوری این شانس را به بخشی از محتوای اسیدی محصول می دهد که تا رسیدن به بافت روده محافظت گردد.    اطلاعات بیشتر...