Flog

Call

محصولات

PoultryStar

 

پولتری استار® ام اییEU
هموارهپیشتاز درسلامت روده طیور!
تعادل فلور میکروبی روده نقش مهمی در حمایت جوجه های گوشتی یکروزه و پرندگان در تمام سنین در برابر کلونیزه شدن باکتری‏های بیماری‏زا ایفا می‏نماید. در شرایط صنعتی تلاش بسیاری برای اجرای اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه به ویژه در جوجه‏کشی جهت حمایت جوجه یکروزه از مواجهه زود هنگام با عوامل بیماری زا صورت می‏پذیرد. اقدامات بهداشتی تعداد باکتری‏های مفید اطراف جوجه‏های یکروزه آسیب پذیر نسبت به عوامل بیماری‏زای فرصت طلب روده را نیز کاهش می‏دهد. پولتری استار® ام اییEU از طریق واکنش سینرژیستی مابین پروبیوتیک و پری‏بیوتیک به ایجاد و حفظ فلور میکروبی مفید روده کمک خواهد نمود و منجر به بهبود شاخص‏های عملکردی و افزایش سود خواهد بود.
پولتری استار® ام اییEU یک محصول سین بیوتیکی حاوی چند سویه‌ی شناخته شده‌ی پروبیوتیکی و هم‌چنین پری بیوتیک از منبع فروکتوالیگوساکارید از اینولین است. پولتری استار® ام اییEU جهت بهبود سلامت روده طراحی شده است و میزان ابتلای جوجه‌های یکروزه و پرندگان بالغ را به کلونیزه شدن عوامل بیماری‌زا کاهش می‌دهد و از این طریق سبب بهبود شاخص‌های عملکردی می‌گردد.
پولتری استار® ام اییEU دارای یک شکل میکروکپسوله شدهاست که از محصول در برابر حرارت اعمال شده در فرآیند پلت کردن دان محافظت می‌نماید. محصول پولتری استار® ام اییEUاز سویه‌هایی (تخمیر تک سویه ایی) با بالاترین استانداردهای کیفی ساخته شده است.

1. سویه‌های پروبیوتیکی
سویه‌های پروبیوتیکی تحت انحصار شرکت بایومین می‌باشند که بطور کامل در آزمایشگاه‌های بایومین کشف و از نظر ویژگی‌های برتر پروبیوتیکی و اثرات سینرزیستی مورد بررسی قرار گرفته و انتخاب شده‌اند. سویه‌های پروبیوتیکی از روده جوجه‌های سالم که میزبان ویژه آن‌ها هستند جداسازی شده اند، بنابراین از لحاظ سلامت و استفاده موثر از آن‌ها به عنوان افزودنی خوراک طیور اطمینان خاطر وجود دارد. علاوه براین، سویه‌های پولتری استار® ام اییEU از قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش جوجه‌ها انتخاب شده‌اند که بر این اساس در قسمت‌های مختلف روده تکثیر می‌یابند و کولونیزه می‌شوند.
سویه‏‌های پروبیوتیکی موجود در پولتری استار® ام اییEU قادر به حفظ سلامت جمعیت میکروبی روده در شرایط تنش نیز هستند. با کاهش pH و اسیدی کردن محیط روده، تولید ترکیبات ضد میکروبی، رقابت با باکتری‏‌های بیماری‌‏زا و تحریک سیستم ایمنی نقش مهمی را در مهار میکروارگانیسم‌‏های بیماری‏‌زا بازی می‏کنند.

2. پری بیوتیک از فروکتوالیگوساکاریدها
فروکتوالیگوساکاریدها از منبع گیاهی طبیعی مشتق شده‌اند و در آزمایشگاه‌های بایومین از نظر توانایی تحریک انتخابی رشد و فعالیت میکروبی مفید در طول دستگاه گوارش مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، بنابراین سبب بهبود سلامت میزبان می‌شوند.
فروکتوالیگوساکارید از اینولین به عنوان یک منبع غذایی برای باکتری‏‌های مفید روده "بیفیدوباکترها و لاکتوباسیل‏‌ها" است که منجر به افزایش رشد این باکتری‌‏ها می‏شود. این باکتری‏ه‌ای مفید، با تولید آنزیم‏‌هایی پیوندهای بین زنجیره‌‏های کربوهیدراتی پری بیوتیک ها را می‏‌شکنند. از سویی خود میزبان و سایر باکتری ها، فاقد این آنزیم ها هستند و امکان استفاده از فروکتوالیگوساکارید‏ها را ندارند.

 

 

 

 

Faq Line DLCA Icon